1

 

JDE Funderingstechniek bvba beschikt over uitgebreide expertise op
het gebied van schroefpalen met dubbele grondverdringing.
Onze verdringingsboren zijn zo ontworpen dat over de volledige lengte
van de paal een zeer duidelijke en regelmatige schroefvorm verkregen
wordt in tegenstelling tot andere bestaande systemen op de markt.

 

De kennis en de ruime ervaring die we opgebouwd hebben bij het
optimaliseren van grondverdringende schroefpalen met schroefvorm,
hebben we aangewend om ook een systeem te ontwikkelen voor het
vervaardigen van verbuisde schroefboorpalen zonder grondverdringing
maar met een zelfde regelmatige schroefvorm over de volledige lengte
van de paal!
Dit is mogelijk door gebruik te maken van een voerbuis met schroefvorm
en een continue schroefboor die tegelijkertijd aangedreven worden door
een dubbele boorkast.

 

Na het succesvol op de markt brengen van verbuisde schroefboorpalen
met schroefvorm zijn wij er recent in geslaagd om eveneens een
techniek te ontwikkelen voor het vervaardigen van schroefboorpalen
met schroefvorm maar zonder tijdelijke voerbuis.
Deze palen kunnen geboord worden met behulp van relatief kleine
paalmachines met slechts één enkele boorkast. Bijkomende voordelen
zijn een groot draagvermogen, een beperkt betonverbruik en een
beperkt volume opgeboorde grond.

 

Omdat de beschikbare bouwplaatsen steeds kleiner worden en de
noodzaak om ondergronds te bouwen steeds groter wordt, hebben wij
onderzoek gedaan naar een nieuwe boortechniek die het mogelijk
maakt secanspalenwanden te boren met kleine paalmachines die in
beperkte werkruimtes kunnen werken.
Dit is gelukt door het ontwerpen van een boor om secanspalen te boren
zonder het gebruik van een tijdelijke voerbuis waardoor een dubbele
boorkast niet nodig is.