1
1
1

Door het uitvoeren van sonore paalproeven kan goedkoop en op een
zeer eenvoudige manier gecontroleerd worden of een paalschacht al
dan niet afwijkingen vertoont. Met een sonisch integriteitstest systeem
kan de paallengte geverifieerd worden en kan de kwaliteit van betonnen
funderingspalen getest worden. Onregelmatigheden, barsten, breuken
en diameterveranderingen in de paalschacht kunnen snel opgespoord
worden door het akoestisch doormeten van de palen.
De sonische integriteitstest is een niet-destructieve testmethode.


2

Om betonnen funderingspalen met succes te kunnen doormeten en een
betrouwbare interpretatie van de metingen te leveren, dienen de palen
eerst voorzichtig vrijgemaakt en zorgvuldig afgekapt te worden.
Alle losse brokstukken en onzuiverheden moeten verwijderd worden.
Het beton van de palen moet minstens één week oud zijn en de paalkoppen
mogen niet onder water staan. De palen moeten bereikbaar zijn, er mag
nog géén wapening geplaatst zijn en er mag géén beton opgestort zijn.

 

Met een speciale kunststofhamer wordt een tik gegeven op de kop van
de paal waardoor een schokgolf door de paal gestuurd wordt. Deze
schokgolf wordt gereflecteerd door de paalpunt of door discontinuïteiten
in de paal. De gereflecteerde signalen worden opgevangen door een
gevoelige versnellingsmeter die tegen de kop van de paal gedrukt
wordt. Deze signalen verschaffen belangrijke informatie over de
schacht van de paal en mogelijke gebreken.

 

3

De reflecties van de paal worden weergegeven op het scherm van het
meetsysteem zodat direct een beeld gevormd wordt van de kwaliteit
van de meting. De meetresultaten worden op kantoor geanalyseerd. Bij
de beoordeling van de resultaten wordt rekening gehouden met de
verschillende paalinstallatietechnieken en met de geotechnische
gegevens zoals sonderingen en boringen. Paalrapporten en de
registratie van de voornaamste paalkarakteristieken kunnen eveneens
zeer nuttig zijn bij de analyse van akoestische metingen.